eFiliaaL als beste idee voor Waalwijk

eFiliaaL Waalwijk is een initiatief om een bijdrage te leveren aan aan een aantrekkelijke woon-, leef- en werkomgeving in Waalwijk, waar met name meer (kwetsbare) mensen aan kunnen meedoen.

Het wegblijven van de Langstrater in het centrum van Waalwijk is het voornaamste punt dat we met ons idee willen aanpakken. Immers, hoe meer zielen hoe meer vreugd en als we meer mensen mobiliseren om naar Waalwijk te komen is dat het bewijs voor een succesvolle aanpak.

Hoe kunnen we dat met eFiliaaL realiseren? Dat doen we door de Waalwijkse ondernemers en andere publiekstrekkers een steuntje (nee, een heleboel steuntjes) in de rug te geven. We gaan promotie belonen.

Met eFiliaaL krijgen publiekstrekkers een instrument om promotieacties vorm te geven: de eFlap: een actiebon met een bonus voor zowel de klant als de promotor. Daarnaast werven we mensen die willen meehelpen om die akties te promoten. Dat is gratis, totdat succes is bewezen : Een klant die koopt en daarbij de eFlap inlevert. Een stuk van het reclamebudget gaat dan voortaan naar Waalwijkers die meehelpen met promotie. Zo voorkomen we dat het reclamegeld uit de lokale economie verdwijnt en zorgen we ervoor dat het terecht komt bij iedereen die wil meedoen.

De voordelen (onder meer) :

  • Juist kansarmen krijgen zo een eenvoudige gelegenheid om bij te verdienen
  • De ondernemer krijgt meer toeloop door een nieuwe en betrokken vorm van promotie
  • Er ontstaat een nieuw elan, aangedreven door een nieuwe economie, zodat er meer middelen beschikbaar komen om te werken aan een aantrekkelijke woon-, leef- en werkomgeving in Waalwijk

Jan en Jane Trapman
Regiomanagement eFiliaaL Waalwijk